Wijntaxaties


Wijntaxaties is opgericht in 2010 door Magister Vini Ron Andes. Naast het verrichten van taxaties, voeren wij als Expertiseur schadewaarderingen uit voor verzekeringsmaatschappijen en staan we zowel particuliere als zakelijke verzekeringsnemers bij, in het uitvoeren van een contra-expertise. Verzekeraars en justitie erkennen zijn deskundigenoordeel (‘Magister dixit’ - the Master has spoken) en nemen dit een-op-een over.  
 

Taxatie nodig? Doe eerst de check!

U wil uw collectie wijn laten waarderen of taxeren? Aan een waardering zijn weinig eisen verbonden, maar bij schade wordt er uitgegaan van de 40% regeling (indemniteitsbeginsel). Bij een vaste taxatie is er bij schade geen discussie over het uit te keren bedrag. Wees alert, niet iedereen kan een vaste taxatie (Art. 7:960 BW) uitvoeren. Check daarom eerst of degene die zich voor taxateur uitgeeft, daadwerkelijk daartoe gecertificeerd is. Op het internet bieden handelaren ‘professionele’ taxaties aan. Ze claimen over vakbekwame, ervaren, deskundige, bevoegde en erkende taxateurs te beschikken. Maar wat is de waarde van deze loze kreten als ze niet onderbouwd zijn? Daarom een kleine toelichting:

De titel ‘taxateur’ is niet wettelijk beschermd; iedereen mag zich taxateur noemen.
Een slechte taxateur kan ook ‘ervaren’ zijn.
‘Bevoegd’ betekent niets meer dan dat de klant, bijvoorbeeld een curator, verzekeraar, verzekeringsnemer of particuliere verzamelaar, toestemming heeft gegeven een handeling te  verrichten.
‘Deskundig’. Een Taxateur die waardeert binnen de productgroep WIJN, dient te beschikken over een erkend vakdiploma: 'Vinoloog van de Wijnacademie'(SDEN), mits  ingeschreven in het Register, (WSET) 'Diploma Course', of gelijkwaardig.
‘Erkend’. Door wie? Tot 1996 werden taxateurs voor het leven beëdigd. Omdat dit onvoldoende garantie bood op de actuele kennis van de taxateur, is hiervoor in de plaats gekomen het ‘Register voor Wijn Taxateurs’. Beoefenaars van registerberoepen moeten middels een geldige persoonscertificering kunnen aantonen dat zij hun actuele kennis en vaardigheden op peil hebben gehouden. Register Taxateurs zijn daarom verplicht een ‘Permanente Educatie-programma’ te volgen om de beschermde titel (RWTM) te mogen blijven voeren. Beroepsverenigingen, zoals de TMV, VRT of NIVRE, hebben strenge toelatingseisen en nascholingsprogramma’s om het ledenbestand zuiver te houden. Het lidmaatschap, hetgeen inhoudt dat men officieel erkend wordt, is voorbehouden aan Register Taxateurs.

Een betrouwbare taxateur is altijd lid van een of meerdere beroepsverenigingen, beschikt over een Persoons Certificering en staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

                              

Een betrouwbare waardebepaling

Wie een betrouwbare waardebepaling nodig heeft over zijn bezit, neemt een Register Taxateur* in de hand. Als het wijn betreft, geeft ‘Wijntaxatiesduidelijkheid over de werkelijke waarde, waarbij elk stuk apart wordt beoordeeld want iedere fles is uniek en wij weten wat het verschil maakt.

Andes is gediplomeerd Register Wijn Taxateur en tevens "Skocert" gecertificeerd. Hobéon SKO is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) conform de ISO-17024 norm onder SKO certificeringsnummer: 029532
Daarnaast is Andes lid van:

  

Het deskundigenoordeel

De Register Taxateur is volledig bevoegd taxaties uit te voeren voor verzekeringsmaatschappijen en particuliere inboedelverzekeringsnemers, financiële instellingen bij bedrijfsovername en faillissementen, overheidsinstellingen/justitie bij verbeurdverklaarde goederen uit confiscatie- en fraudezaken, notariële successie- en erfrechtelijke zaken.
Bij wijn dient dit een Register Taxateur te zijn die gespecialiseerd is in wijn. Als deze Register Taxateur bovendien in het bezit is van een geldige persoonscertificering is, is dat een extra garantie dat de persoon in kwestie ook op de hoogte is van de laatste marktontwikkelingen en actuele wetgeving.
Gediplomeerde Taxateurs kunnen zich als Register Taxateur® onderscheiden van de zelf benoemde experts, die aan wijn vaak slecht onderbouwde waardes toekennen uit ondeskundigheid of uit financieel eigenbelang. De term taxateur is niet wettelijk beschermd en iedereen kan zichzelf voor taxateur uitgeven, zonder daarvoor enig bewijs van deskundigheid te hoeven overleggen. Alleen een officieel erkend expert kan een juist waardeoordeel vellen over (on)roerende goederen, het zogenaamde deskundigenoordeel.

 

Werkwijze

Nadat het werkelijk doel van de taxatie bepaald is, kan de taxatiewaarde worden vastgesteld. Wij maken onderscheid tussen: Executiewaarde, Vervangingswaarde, Publieke vrijwillige verkoopwaarde (Veilingwaarde exc. kosten), Liquidatiewaarde, Marktwaarde (actuele waarde). Daarnaast worden gebruikt: Nieuwwaarde, Dagwaarde, Waarde in het economisch verkeer, Successiewaarde, Waarde bij onderlinge verdeling-boedelscheiding, Onderhandse verkoopwaarde en Going concern-waarde. Daarnaast stellen wij als Expertiseur schadewaarderingen vast.
We onderzoeken nauwlettend de conditie van de wijnen. Het niveau, de capsule en het label vertellen veel over hoe de flessen bewaard zijn geweest. Ook worden de flessen gecontroleerd op echtheid, omdat er helaas ook veel vervalsingen circuleren.
Regelmatig moeten flessen aan een organoleptische test worden onderworpen om te kunnen vaststellen of ze schade hebben geleden. Slechts een enkele proever is in staat deze analyse, die een verplicht onderdeel is van het examen Register Taxateur, deskundig uit te voeren.

Voordelen

-     Verslaglegging van een gerespecteerde wijntaxateur met ruim 30 jaar ervaring, die

  • kennis heeft van de markt, prijzen en waarde definities
  • over een uitzonderlijk proefvermogen beschikt om de kwaliteit organoleptisch te beoordelen
  • goede ingangen heeft bij veilinghuizen en handelaren
  • kennis heeft van de wettelijke kaders
  • Klant krijgt direct inzicht in de werkelijke waarde.
  • Ons deskundigenoordeel is betrouwbaar en bindend.
  • Bij vooraf opgesteld deskundigenrapport wordt het indemniteitsbeginsel buiten beschouwing gelaten.
  • Eerste adviesgesprek is gratis